Oświadczenie prywatności

Icares BV jest przekonany o tym, że ochrona osobistej sfery życia klientów odwiedzających jego website ma istotne znaczenie dla jego działalności. Osobiste dane klientów będą traktowane i ochraniane z największą możliwą starannością. Za przetwarzanie danych odpowiedzialny jest Icares BV, Schimmelt 26, 5611 ZX Eindhoven. Jeśli nie przywiązujesz wagi do informacji o (nowych) usługach, możesz to pisemnie zgłosić. W tym przypadku zablokujemy twoje dane. Click behaviour Na website Icares BV zostaną zachowane ogólne informacje o klientach, takie jak np. najczęściej przeglądane strony, bez możliwości zidentyfikowania danego klienta. Celem tego jest optymalizacja budowy website. Dane te mogą również zostać wykorzystane do zaprezentowania na website informacji przeznaczonych specjalnie dla klienta. W ten sposób Icares BV może wciąż ulepszać swoje usługi. Cookies Cookies (pliki cookie) to małe fragmenty informacji (files), które są pozostawiane w komputerze przez daną website. Website instruuje przeglądarkę sieci web (webbrowser), która jest wykorzystywana do przeglądania website (np. Internet Explorer), aby zachować dane cookies w twoim komputerze. Są dwa rodzaje cookies. Cookies dotyczące sesji (sessiecookies) zostaną ponownie usunięte z twojego komputera, jak tylko zamkniesz webbrowser. Permanentne cookies zostają w twoim komputerze, także po zamknięciu webbrowser. Icares BV używa cookies do ułatwienia korzystania z website, do analizy sposobu korzystania z website oraz do optymalizacji budowy website. Cookies mogą też być użyte do gromadzenia informacji o klientach, docelowej komunikacji, w tym dostarczaniu informacji serwisowych i ukierunkowanej działalności marketingowej wokół usług oferowanych przez Icares BV. Masz zawsze prawo do odmowy korzystania z cookies. W tym celu należy zainstalować usługę w używanej webbrowser (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox), która polega na negowaniu wszystkich lub jedynie określonych cookies (radzimy postępować wg wskazań danej webbrowser). W razie negowania cookies istnieje możliwość, że określone usługi będą niedostępne. Odsyłacze eksternistyczne Na stronie Icares BV znajdziesz hiperlinki odsyłające do innych websites. Icares BV nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności za sposób wykorzystania twoich danych przez te websites. Przeczytaj informacje o ochronie danych osobowych (jeżeli są) na stronie, którą odwiedzasz. Związek Ochrony Danych /College Bescherming Persoonsgegevens Icares BV jest zarejestrowany w College Bescherming Persoonsgegevens pod numerami 1351393 (icares.com), 1351381 (Icares Professional) i 1352200 (Amice). Modyfikacje Icares BV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w omawianej dziedzinie. Sprawdzaj regularnie ten postulat prywatności w dziale ochrony danych Icares BV.