Отказ от отговорност

Информацията в уебсайтовете на Icares е много внимателно подбрана. Съдържанието редовно се проверява и актуализира. Възможно е обаче определени части от съдържанието на този сайт да са остаряли, непълни и/или неправилни. От съдържанието на този уебсайт не могат да се ползват никакви права. Icares не носи отговорност за последствията от използването по какъвто и да е начин на информацията, предоставена на този уебсайт. В Icares.com се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Icares не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете на трети страни. Icares не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове на други трети страни, свързани с линк, и не гарантира за съдържанието или верността на материалите на уебсайтовете на тези трети страни. Ако решите да посетите уебсайтовете на трети страни чрез линковете на нашите сайтове, рискът е ваш.

Тестове (по интереси)

На Icares.com съществуват различни тестове и търсачки. Icares не носи отговорност за резултатите, получени в следствие от използването по какъвто и да е начин на тези тестове и търсачки.

Посочване на източника

Информацията на Icares.com може да бъде използвана от трети страни при определени условия. Ако разпространявате информация от уебсайта на Icares.com, трябва да посочите Icares като източник. Наличните данни не могат да се използват за изключително търговски цели. Ако потребителят действа в нарушение на отказа от отговорност, Icares може да забрани ползването на сайта от трети страни въз основа на отказа от отговорност.

За отказа от отговорност

Icares си запазва правото да променя този отказ от отговорност. Най-актуалната версия на отказа от отговорност винаги може да бъде намерена на този уебсайт.

Въпроси или забележки?

Ако забележите информация, която според вас е неправилна, моля, свържете се с нас. Фирма Icares е винаги открита за въпроси или коментари по повод неточности или подобрения.